Τμήμα Biofeedback

Bιολογική επανατροφοδότηση για τις τεχνικές νευρομϋικής επανεκπαίδευσης και μυϊκής χάλασης.

 

Ομάδα Αποκατάστασης : Φυσίατρος - Αθλητίατρος , Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγοι